Tempada 2018-2019

Tempada 2018-2019

 
ENFERMIDADE MENINGOCÓCICA NA TEMPADA 2018/2019
 
(Dende o 8 de outubro de 2018 ata o 6 de outubro de 2019)
Data: 30 de outubro de 2019
 
A Enfermidade meningocócica ten dúas formas clínicas, a septicemia e a meninxite. O seu axente etiolóxico é a Neisseria meningitidis (meningococo), unha bacteria que se subdivide en diversos serogrupos, dos que os denominados coas letras B e C son os únicos que teñen importancia en Galicia.

mapa_04102019.jpg
  

 
 
 
 
Caso sen confirmar: sospeita clínica sen confirmar microbiolóxicamente

Semana epidemiolóxica: das 0 horas do luns ata as 24 horas do domingo

Tempada: da semana 41 dun ano, ata a semana 40 do seguinte ano
 
 
 
 
Número de casos por idade e serogrupo  
 
Idade Serogrupo B Serogrupo C Serogrupo Y​ Serogrupo W Sen confirmar Total​​
<2 anos 1 0 0 0 0 1
2-4 anos 3 0 ​0 ​0 0 ​3
5-9 anos 2 0 ​0 ​0 0 ​2
10-14 anos 0 0 ​0 ​0 1 ​1
15-19 anos 0 0 ​0 ​0 0 ​0
20-24 anos 0 0 ​0 ​0 1 ​1
>24 anos 5 5 ​0 5 2 17
TOTAL 11 5 0​ ​5 4 ​25Mortes por Enfermidade meningocócica
 
Idade Serogrupo B Serogrupo C Serogrupo Y Serogrupo W Sen confirmar ​Total
<2 anos 0 0 ​0 ​0 0 0
2-4 anos 0 0 ​0 ​0 0 ​0
5-9 anos 0 0 ​0 ​0 0 ​0
10-14 anos 0 0 ​0 ​0 0 ​0
15-19 anos 0 0 ​0 ​0 0 ​0
20-24 anos 0 0 0 ​0 0 ​0
>24 anos 0 1 0 1 1 ​3
TOTAL 0 1 ​0 ​1 1 ​3
 

 
Evolución semanal do número de casos confirmados (por serogrupo) e sen confirmar, en Galicia  
Captura.JPG
Máis datos de anos pechados na web: http://dxsp.sergas.es  
Data da próxima actualización: abril 2020