Organigrama

Organigrama

Organigrama da Dirección Xeral de Saúde Pública, segundo a estrutura establecida cos seguintes decretos: Decreto 41/2013, do 21 de febreiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Sanidade (DOG nº 46, do 6 de marzo), modificado polo Decreto 112/2015, do 31 de xullo, polo que se crea a Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde e se aproban os seus estatutos (DOG nº 157, do 19 de agosto)

 

 

DXSP_G.PNG