Organigrama

Organigrama

Organigrama da Dirección Xeral de Saúde Pública, segundo a estrutura establecida no DECRETO 136/2019, do 10 de outubro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Sanidade.

 

 

20191212-Organigrama_galego.PNG