Contacto co Programa Galego de Vacinación

Contacto co Programa Galego de Vacinación

Datos de contacto das xefaturas territorias de sanidade e da sección de vacinas da Dirección Xeral de Saúde Pública.
Xefaturas territorias de Sanidade:
 
 
 
 
 

 

Dirección Xeral de Saúde Pública: