Contacto co Programa Galego de Vacinación

Contacto co Programa Galego de Vacinación

Datos de contacto das xefaturas territoriais de Sanidade e da sección de vacinas da Dirección Xeral de Saúde Pública.

Xefaturas territoriais da Consellería de Sanidade

 

Coruña

Teléfs. internos para centros Sergas: 55 58 22 / 58 22 61
Teléfs. outros centros: 981 15 58 22 / 981 08 22 61
Fax: 981 15 57 25
Correo electrónico: corunavacinas.dlpc@sergas.es

 

Lugo

Teléfs. internos para centros Sergas: 59 21 17 / 59 21 13
Teléfs. outros centros: 982 29 21 17 / 982 29 21 13
Fax: 982 29 21 15
Correo electrónico: xtlu.vacinas@sergas.es

 

Ourense

Teléfs. internos centros Sergas: 56 63 47 / 56 63 32
Teléfs. outros centros: 988 06 63 47 / 988 06 63 32
Fax: 988 06 63 02
Correo electrónico: vacinas.sanidade.ourense@sergas.es

 

Pontevedra

Teléfs. internos para centros Sergas: 58 58 81 / 58 58 24 / 58 58 26
Teléfs. outros centros: 986 88 58 81 / 986 88 58 24 / 986 88 58 26
Fax: 986 88 58 02
Correo electrónico: vacinas.delegacion.pontevedra@sergas.es

 

Unidade de Vigo

Teléfs.: 986 81 77 24 / 986 81 72 33 / 986 81 72 32
Fax: 986 81 76 27
Correo electrónico: vacinas.delegacion.pontevedra@sergas.es

 

Dirección Xeral de Saúde Pública

Correo electrónico: vacinas@sergas.es