Cianobacterias nas augas de baño

Cianobacterias nas augas de baño

Proliferación de cianobacterias tóxicas no Encoro das Conchas e no Encoro de Prada
Absterse do baño e de realizar actividades acuáticas que impliquen o contacto directo coa auga no encoro de Prada