Cianobacterias nas augas de baño

Cianobacterias nas augas de baño

Proliferación de cianobacterias tóxicas no Encoro das Conchas.
Absterse do baño e de realizar actividades acuáticas que impliquen o contacto directo coa auga