Cadea de frío

Cadea de frío

Consulte a instrución de manexo da rede de frío para informarse sobre os procedementos relativos ao correcto mantemento das vacinas.
Tamén pode acceder ao formulario de notificación da ruptura da cadea de frío.