Desenvolvemento do programa relativo ao autocontrol (Xestores do abastecemento e concellos)

Desenvolvemento do programa relativo ao autocontrol (Xestores do abastecemento e concellos)

Apartado específico para os xestores de abastecemento no que se desenvolven aspectos importantes do Real decreto, necesarios para poder realizar unha boa xestión dos abastecementos

Desenvolvemento de determinados aspectos do Real decreto, necesarios para que o xestor poida realizar adecuadamente as actividades encomendadas na normativa sanitaria.

- Tipos de análise e frecuencias

- Radioactividade

- Protocolo de autocontrol e xestión

- Actuacións ante incidencias

- Cisternas e depósitos móbiles

- Cianobacterias

- Fitosanitarios

- Fontes

- Laboratorios