Desenvolvemento do programa relativo ao autocontrol (Xestores do abastecemento e concellos)

Desenvolvemento do programa relativo ao autocontrol (Xestores do abastecemento e concellos)

Apartado específico para os xestores de abastecemento no que se desenvolven aspectos importantes do Real decreto 140/2003, necesarios para poder realizar unha boa xestión dos abastecementos

Desenvolvemento de determinados aspectos do Real decreto 140/2003, necesarios para que o xestor poida realizar adecuadamente as actividades encomendadas na normativa sanitaria.

- Tipos de análise e frecuencias

- Controis analíticos adicionais

- Radioactividade

- Protocolo de autocontrol e xestión

- Actuacións ante incumprimentos

- Cisternas e depósitos móbiles

- Cianobacterias

- Fitosanitarios

- Fontes

- Abastecementos individuais e domiciliarios

- Laboratorios