SINAC

SINAC

Sistema de Información Nacional de Augas de Consumo

O SINAC regúlase no Real decreto 140/2003, de 7 de febreiro, no seu artigo 30, que é desenvolvido pola Orde SCO/1591/2005, de 30 de maio. O artigo 3 desta Orde establece a obrigatoriedade do seu uso a través de Internet para a autoridade sanitaria competente que realice as inspeccións sanitarias, así como para os xestores públicos e/ou privados, concellos, Ministerio de Sanidade, Política Social e Igualdade así como calquera outro organismo público e privado relacionado coa xestión da auga.

 

Acceso ao SINACsinac.JPG