Programa de vixilancia sanitaria

Programa de vixilancia sanitaria

Neste apartado atoparás información sobre o Programa de vixilancia sanitaria de augas de consumo.
- Protocolo de autocontrol e xestión
- Subministración de auga en cisternas ou depósitos móbiles
- Controis de radiactividade
- Actuacións ante incumprimentos
- Control analítico complementario de subprodutos de desinfección