Alimentación

Alimentación

O noso patrimonio cultural, a calidade dos alimentos e as habilidades culinarias son determinantes da nosa forma de alimentarnos. Nas últimas décadas a crecente presenza de alimentos procesados contribuíu ao desprazamento do costume de cociñar, á menor socialización que acompaña ás comidas e ao abandono das tradicións gastronómicas. Neste proceso o poder de decisión das persoas e familias, sobre que e como comer, é progresivamente cedido ás industrias dos devanditos produtos.
Por iso, é tan importante a promoción de circuítos curtos de comercialización, da produción local e dos alimentos de tempada como oportunidades, entre outras, para aumentar o valor engadido de saúde.