Que factores contribúen á aparición dos TME?

Que factores contribúen á aparición dos TME?

Existen diferentes grupos de factores que contribúen a la aparición dos TME, entre eles, os físicos e biomecánicos, os organizativos e psicosociais, así como os individuais e persoais, podendo presentarse de forma separada ou conxunta.
  Factores físicos e biomecánicos:
 • Esforzos: levantar, transportar, empuxar ou tirar de obxectos; uso de ferramentas.
 • Movementos repetitivos.
 • Posturas incómodas e estáticas, por exemplo a de estar coas mans por encima do nivel dos ombreiros, ou ben a de permanecer de pé ou sentado durante períodos prolongados.
 • Compresión local de ferramentas e superficies.
 • Vibracións.
 • Frío ou calor excesivos.
 • Escasa iluminación, o que pode provocar accidentes.
  Factores organizativos e psicosociais:
 • Traballo esixente, falta de control sobre as tarefas realizadas e baixo nivel de autonomía.
 • Escaso nivel de satisfacción laboral.
 • Traballo repetitivo e monótono a un ritmo rápido.
 • Falta de apoio por parte dos compañeiros, supervisores e responsables.
  Factores individuais e persoais:
 • Historial médico previo.
 • Capacidade física.
 • Idade.
 • Hábitos de saúde.