Outras intervencións

Outras intervencións

 
Conxuntamente coas accións anteriores estanse a establecer procedementos normalizados de comunicación que permitan unha xestión áxil das situacións de violencia, os cales pretenden abarcar o amplo espectro de actuacións que deben seguir a un incidente violento, desde as canles de comunicación do mesmo á dirección-xerencia, ao estudo e análise das súas causas.