Diversas Plazas de Persoal Licenciado Sanitario na Xerencia de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés

Diversas Plazas de Persoal Licenciado Sanitario na Xerencia de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés

Resolución de 29 de xuño de 2017 da Xerencia de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés, polo que se convoca para vinculación temporal, diversas prazas de persoal licenciado sanitario na Xerencia de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés.

Publicación: 19/07/17

Prazas: 4