Xefatura Servizo Neurofisioloxía Clínica

Xefatura Servizo Neurofisioloxía Clínica

Resolución AC 3/2016 do 9 de setembro de 2016, da Xerencia de Xestión Integrada de Vigo, pola que se convoca a cobertura da Xefatura de Servizo de Neurofisioloxía Clínica
 
Publicación: 04/10/2016
Prazas: 1