Xefatura Servizo Medicina Interna

Xefatura Servizo Medicina Interna

Resolución AC 4/2016 do 31 de outubro de 2016, da Xerencia de Xestión Integrada de Vigo, pola que se convoca a cobertura da Xefatura de Servizo de Medicina Interna.
 
Publicación: 18/11/2016
Prazas: 1