Xefatura Servizo Hematoloxía e Hemoterapia

Xefatura Servizo Hematoloxía e Hemoterapia

Resolución AC 2/2016 do 29 de xullo de 2016, da Xerencia de Xestión Integrada de Vigo, pola que se convoca a cobertura da Xefatura de Servizo de Hematoloxía e Hemoterapia
 
Publicación: 31/08/2016
Prazas: 1