Xefatura Sección Anestesioloxía de Cirurxía Maior Ambulatoria e de Curta Estadía

Xefatura Sección Anestesioloxía de Cirurxía Maior Ambulatoria e de Curta Estadía

Resolución AC 3/2017 do 17 de abril de 2017, da Xerencia de Xestión Integrada de Vigo, pola que se convoca a cobertura da Xefatura de Sección de Anestesioloxía de Cirurxía Maior Ambulatoria e de Curta Estadía
 
Publicación: 16/05/2017
Prazas: 1