Técnico/a Especialista en Sistemas e Tecnoloxías da Información

Técnico/a Especialista en Sistemas e Tecnoloxías da Información

Resolución do 17 de outubro de 2016 da Xerencia de Xestión Integrada de Vigo, pola que se convoca proba de carácter teórico-práctica para a cobertura de dous postos de Técnico/a Especialista en Sistemas e Tecnoloxías da Información, mediante vínculo de substitución por reserva de praza do titular.
 
Publicación: 16/11/2016
Prazas: 2