Xefatura Sección Radiodiagnóstico Área Abdome e Xenito-Urinaria

Xefatura Sección Radiodiagnóstico Área Abdome e Xenito-Urinaria

Resolución AC 1/2017 do 24 de febreiro de 2017 da Xerencia de Xestión Integrada de Vigo pola que se convoca a cobertura da Xefatura de Sección de Radiodiagnóstico da área de abdome e xenito-urinaria
 
Publicación: 21/03/2017
Prazas: 1