Técnico/a de Xestión en Sistemas e Tecnoloxías da Información

Técnico/a de Xestión en Sistemas e Tecnoloxías da Información

Resolución do 17 de outubro de 2016, da Xerencia de Xestión Integrada de Vigo, pola que se convoca proba de carácter teórico-práctico para a cobertura de dous postos de técnico de xestión en sistemas e tecnoloxías da información, mediante vínculo de substitución por reserva de praza do titular
 
Publicación: 16/11/2016
Prazas: 2