Relación definitiva aspirantes Adm./Exc. e comisión avaliación F.E.A. ANESTESIOLOXÍA E REANIMACIÓN, CIRURXÍA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOXÍA, OFTALMOLOXÍA, ONCOLOXÍA E OTORRINOLARINGOLOXÍA (C.H.U. PONTEVEDRA) CIRURXÍA XERAL E DO A. DIXESTIVO (H. O SALNÉS)

Relación definitiva aspirantes Adm./Exc. e comisión avaliación F.E.A. ANESTESIOLOXÍA E REANIMACIÓN, CIRURXÍA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOXÍA, OFTALMOLOXÍA, ONCOLOXÍA E OTORRINOLARINGOLOXÍA (C.H.U. PONTEVEDRA) CIRURXÍA XERAL E DO A. DIXESTIVO (H. O SALNÉS)

Cargando