Xerencia Xestión Integrada de Vigo - Escola Universitaria de Enfermería Meixoeiro-Vigo

Xerencia Xestión Integrada de Vigo - Escola Universitaria de Enfermería Meixoeiro-Vigo

Resolución do 8 de xuño de 2018 do Xerente da Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Vigo pola que se convoca a cobertura da praza de profesor/a a tempo completo da Escola Universitaria de Enfermería de Vigo.
 
Publicación: 08/06/2018
Prazas: 1