Xefatura Servizo Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo

Xefatura Servizo Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo

Resolución AC 4/2017 do 25 de agosto de 2017, da Xerencia de Xestión Integrada de Vigo, pola que se convoca a cobertura da Xefatura de Servizo de Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo
 
Publicación: 19/09/2017
Prazas: 1