Convocatoria de colaboración temporal por orde de servizo de un grupo técnico da función administrativa/grupo de xestión da función administrativa na Subdir. Xeral de Selección de Persoal dá Dirección Xeral de Recursos Humanos

Convocatoria de colaboración temporal por orde de servizo de un grupo técnico da función administrativa/grupo de xestión da función administrativa na Subdir. Xeral de Selección de Persoal dá Dirección Xeral de Recursos Humanos

Cargando