Xefatura de Sección de Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía-Unidade de Cirurxía Maior Ambulatoria (CMA) e Cirurxía de Ciclo Rápido do Hospital do Meixoeiro

Xefatura de Sección de Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía-Unidade de Cirurxía Maior Ambulatoria (CMA) e Cirurxía de Ciclo Rápido do Hospital do Meixoeiro

Resolución AC 2/2019 do 25 de marzo de 2019, da Xerencia de Xestión Integrada de Vigo, pola que se convoca a cobertura da Xefatura de Sección de Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía-Unidade de Cirurxía Maior Ambulatoria (CMA) e Cirurxía de Ciclo Rápido do Hospital do Meixoeiro
 
Publicación: 22/04/2019
Prazas: