Convocatoria selección temporal FEA Cirurxía Xeral e Aparello Dixestivo (Área Hepatobiliopancreática) - Área Sanitaria Vigo

Convocatoria selección temporal FEA Cirurxía Xeral e Aparello Dixestivo (Área Hepatobiliopancreática) - Área Sanitaria Vigo

Resolución ST 1/2022 do 13 de xaneiro de 2022, do Xerente da Área Sanitaria de Vigo pola que se convoca para a realización dunha entrevista para a cobertura temporal dun posto de  persoal estatutario licenciado sanitario especialista de Área de Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo - Área Hepatobiliopancreática.
 
Publicación: 14/01/22
Prazas: 1