Xefe Servizo Medicina Interna

Xefe Servizo Medicina Interna

Resolución 3/2013 do 28 de novembro de 2013 do Xerente da Estructura Organizativa de Xestión Integrada de Vigo, pola que se convoca a cobertura da Xefatura de Servizo de Medicina Interna.
 
Publicación: 20/01/2014
Prazas: 1