Xefe de Servizo de Atención Primaria

Xefe de Servizo de Atención Primaria

Resolución LD 2/2015 do 13 de outubro de 2015, da Xerencia de Xestión Integrada de Vigo, pola que se convocan, polo sistema de libre designación, diveros postos de persoal licenciado sanitario (Xefaturas de Servizo de Atención Primaria)

Publicación: 12/11/2015
Prazas: 2