Xefe de Servizo de Dermatoloxía

Xefe de Servizo de Dermatoloxía

Resolución 2/2013 do 28 de novembro de 2013 do Xerente da Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Vigo, pola que se convoca a cobertura da Xefatura de Servizo de Dermatoloxía
 
Publicación: 20/01/2014
Prazas: 1