Xefatura Servizo Cirurxía Torácica

Xefatura Servizo Cirurxía Torácica

Resolución AC 2/2017 do 17 de abril de 2017, da Xerencia de Xestión Integrada de Vigo, pola que se convoca a cobertura da Xefatura de Servizo de Cirurxía Torácica
 
Publicación: 16/05/2017
Prazas: 1