XEFE/A DE SECCIÓN DE RADIOTERAPIA EXTERNA DA UNIDADE DE ONCOLOXÍA RADIOTERÁPICA

XEFE/A DE SECCIÓN DE RADIOTERAPIA EXTERNA DA UNIDADE DE ONCOLOXÍA RADIOTERÁPICA

Resolución do 28 de novembro de 2018 pola que se convoca a cobertura, polo procedemento de avaliación colexiada, do posto de xefe/a de sección de radioterapia externa da Unidade de Oncoloxía Radioterápica.