Acordos da comisión de avaliación da especialidade de Medicina física e Rehabilitación

Acordos da comisión de avaliación da especialidade de Medicina física e Rehabilitación