Diversas plazas de Facultativo Especialista de Área

Diversas plazas de Facultativo Especialista de Área

RESOLUCIÓN DO 1 DE SETEMBRO DE 2015 DA XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE FERROL POLA QUE SE CONVOCA, PARA VINCULACION TEMPORAL, POR CONCURSO DE MÉRITOS, A COBERTURA DE DIVERSAS PRAZAS DA CATEGORÍA DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA (Anatomía Patolóxica, Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía, Cirurxía Xeral e Aparello Dixestivo, Endocrinoloxía e Nutrición, Medicamento Interno, Obstetricia e Xinecoloxía, Otorrinolaringoloxía, Oncoloxía Médica, Pneumoloxía, Radiodiagnóstico e Uroloxía)

Publicación: 01/10/2015
Prazas: 20