Xefe de unidade de atención primaria e coordinador de servizo de atención primaria

Xefe de unidade de atención primaria e coordinador de servizo de atención primaria

Resolución do 9 de xullo de 2012, do Xerente de Xestión Integrada de Pontevedra pola que se convoca, polo sistema de libre designación, postos de persoal licenciado sanitario e persoal diplomado sanitario (Xefaturas de Servizo e Coordinador de Servizo de Atención Primaria)
 
Publicación: 10/08/2012
Prazas: 3