Técnico de Laboratorio

Técnico de Laboratorio

Contratación laboral dun posto de técnico de apoio ó proxecto de investigación "Secuenciación exómica de pacientes esquizofrénicos con microdelecións e microduplicacións que confiren risco elevado a padecer esquizofrenia e outros trastornos do neurodesenvolvemento" do programa Miguel Servet (Ref. CP11/00163), convocado por resolución de 11/02/2011 da Dirección do Instituto de Salud Carlos III, no marco do Plan Nacional de Investigación Científica, desarrollo e innovación tecnológica 2008/2011
 
Publicación: 04/06/2012
Prazas: 1