Médico de admisión e documentación clínica

Médico de admisión e documentación clínica

Resolución ST 4/2013 do 11 de outubro de 2013, da Xerencia de Xestión Integrada de Vigo pola que se convoca, para vinculación temporal mediante nomeamento temporal de substitución, a cobertura dunha praza reservada da categoría de Médico de Admisión e Documentación Clínica
 
Publicación: 11/11/2013
Prazas: 1