Resolución pola que se publican resultados puntuacións provisionais aspirantes para vinculación temporal, mediante nomeamento temporal substitución titular con dereito a reserva de praza, Médico Admisión e Documentación Clínica Hospital Comarcal Monforte

Resolución pola que se publican resultados puntuacións provisionais aspirantes para vinculación temporal, mediante nomeamento temporal substitución titular con dereito a reserva de praza, Médico Admisión e Documentación Clínica Hospital Comarcal Monforte

Cargando