Resolución pola que se resolve a convocatoria pública para vinculación temporal, mediante nomeamento temporal de substitución de tittular con dereito a reserva de praza, de Médico de Admisión e Documentación Clínica

Resolución pola que se resolve a convocatoria pública para vinculación temporal, mediante nomeamento temporal de substitución de tittular con dereito a reserva de praza, de Médico de Admisión e Documentación Clínica

Cargando