Facultativos/as Especialistas de área de diversas especialidades

Facultativos/as Especialistas de área de diversas especialidades

Resolución do 4 de marzo de 2013 da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela pola que se convoca, para vinculación temporal, a cobertura de diversas prazas da categoría de Facultativo Especialista de Área para os servizos sanitarios de atención especializada da dita Xerencia
 
Publicación: 22/03/2012
Prazas: 16