Facultativos Especialistas de diversas especialidades

Facultativos Especialistas de diversas especialidades

Resolución do 30 de xaneiro de 2012 da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela pola que se convoca, para vinculación temporal, a cobertura de diversas prazas da categoría de Facultativo Especialista de Área para os servizos sanitarios de atención especializada da dita xerencia
 
Publicación: 25/05/2012
Prazas: 9