Facultativos Especialistas Pneumoloxía

Facultativos Especialistas Pneumoloxía

Resolución ST 9/2013 do 3 de decembro de 2013, do Xerente da Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Vigo pola que se convoca, para vinculación temporal mediante nomeamento interinidade, dúas prazas da categoría de Facultativo Especialista de Área de Pneumoloxía
 
Publicación: 03/02/2014
Prazas: 2