Facultativo especialista de área de Traumatoloxía e Cirurxía Ortopédica

Facultativo especialista de área de Traumatoloxía e Cirurxía Ortopédica

Resolución do 19 de xaneiro de 2012, da Xerencia do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo pola que se convoca, para vinculación temporal, a cobertura dunha praza interina da categoría de Facultativo Especialista de Área de Traumatoloxía e Cirurxía Ortopédica
 
Publicación: 25/05/2012
Prazas: 1