Facultativo especialista de área de Radiodiagnóstico

Facultativo especialista de área de Radiodiagnóstico

Resolución de 1 de decembro de 2011 da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña pola que se convoca, para vinculación interna por concurso de méritos, unha praza de persoal licenciado sanitario especialista en Radiodiagnóstico
 
Publicación: 26/01/2012
Prazas: 1