Facultativo especialista de área de Pediatría

Facultativo especialista de área de Pediatría

Resolución do 5 de setembro de 2012 da Xerencia de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés pola que se convoca, para vinculación temporal de interinidade, a cobertura de dúas prazas da categoría de Facultativo Especialista de Área de Pediatría
 
Publicación: 10/10/2012
Prazas: 2