Facultativo/a especialista de área de atención especializada

Facultativo/a especialista de área de atención especializada

Anuncio do 19 de setembro de 2013, da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela, polo que se publica a resolución da mesma data pola que se convoca, para vinculación temporal, a cobertura de diversas prazas da categoría de Facultativo Especialista de Área para os servizos sanitarios de atención especializada da dita xerencia
 
Publicación: 18/10/2013
Prazas: 21