Facultativo Especialista de Psiquiatría

Facultativo Especialista de Psiquiatría

Resolución ST 13/2013 do 3 de decembro de 2013, do Xerente da estrutura organizativa de Xestión Integrada de Vigo pola que se convoca, para vinculación temporal mediante nomeamento de interinidade, dúas prazas da categoría de Facultativo Especialista de Área de Psiquiatría
 
Publicación: 31/01/2014
Prazas: 2