Facultativo Especialista de Pediatría e as súas áreas específicas

Facultativo Especialista de Pediatría e as súas áreas específicas

Resolución ST 8/2013 do 3 de decembro de 2013, do Xerente da estrutura organizativa de Xestión Integrada de Vigo pola que se convoca, para vinculación temporal, mediante nomeamento de interinidade, dúas prazas da categoría de Facultativo Especialista de Área de Pediatría e as súas áreas específicas
 
Publicación: 31/01/2014
Prazas: 2