Facultativo Especialista de Hematoloxía e Hemoterapia

Facultativo Especialista de Hematoloxía e Hemoterapia

Resolución ST 12/2013 do 3 de decembro de 2013, do xerente da Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Vigo pola que se convoca, para vinculación temporal mediante nomeamento de interinidade, dúas prazas da categoría de Facultativo Especialista de Área de Hematoloxía e Hemoterapia
 
Publicación: 31/01/2014
Prazas: 2