Facultativo Especialista de Farmacia Hospitalaria

Facultativo Especialista de Farmacia Hospitalaria

Resolución ST 11/2013 do 3 de decembro de 2013, do Xerente da Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Vigo pola que se convoca, para vinculación temporal mediante nomeamento de interinidade, unha praza da categoría de Facultativo Especialista de Área de Farmacia Hospitalaria
 
Publicación: 31/01/2014
Prazas: 1