Facultativo Especialista de Endocrinoloxía

Facultativo Especialista de Endocrinoloxía

Resolución de 12 de xuño de 2012 da Xerencia de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés pola que se convoca, para vinculación temporal de interinidade, a cobertura dunha praza da categoría de Facultativo Especialista de Área de Endocrinoloxía do Complexo Hospitalario de Pontevedra
 
Publicación: 07/08/2012
Prazas: 1